Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door de Amelandse Voetbalschool georganiseerde activiteiten.

DUUR EN INDELING VAN DE LESSEN

 • De trainingen duren 60 minuten.
 • Bij de indeling van de deelnemers wordt gekeken naar leeftijd en niveau
 • De tijden en groepen zijn onder voorbehoud en kunnen mogelijk wisselen

AANMELDING

 • Aanmelding voor een module gebeurt door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van de Amelandse Voetbalschool
 • Een aanmelding is pas definitief als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 • Na de aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail.
 • Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Bij een naar het oordeel van de Amelandse Voetbalschool te weinig aanmeldingen voor een module, wordt deze geannuleerd. Van de annulering krijgt de deelnemer uiterlijk één week voor aanvang van de module een bevestiging

BETALING

 • De prijs van deelname wordt per module vermeld op de website van de Amelandse Voetbalschool.
 • Het deelnemersgeld zal via een Ideal betaling op de website van de Amelandse Voetbalschool worden voldaan
 • Deelnemer wordt ingeschreven voor 10 opeenvolgende trainingen.

ANNULERING

 • De Amelandse Voetbalschool behoudt zich het recht een les af te lassen. Bij aflassen van een les wordt naar een inhaalmoment gezocht.
 • Annulering van deelname kan tot uiterlijk 2 weken voor de start van een module. Deelnemer kan zich afmelden door een email te sturen aan:
  • Meld deelnemer 2 weken (14 dagen) voor de start van een module af, dan ontvangt u 100% restitutie.
  • Meld deelnemer 1 week, resp. 7 dagen voor de start van een module af, dan ontvangt de deelnemer 50% restitutie.
  • Meld de deelnemer korter <7 dagen voor de start van een module af, dan is er geen restitutie.
  • In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om <7 dagen voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren, er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan door de Amelandse Voetbalschool georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.
 • De Amelandse Voetbalschool is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verband houdend met deelname aan een door de Amelandse Voetbalschool georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege de Amelandse Voetbalschool te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Amelandse Voetbalschool gebruik is gemaakt, tenzij aan de Amelandse Voetbalschool opzet of grove schuld kan worden verweten.
 • De Amelandse Voetbalschool maakt gebruik van de faciliteiten van SC Amelandia / v.v. Geel Wit en de Gemeente. De deelnemer dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van de Amelandse Voetbalschool. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de club wordt deze verhaald op desbetreffende deelnemer.
 • De Amelandse Voetbalschool is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • De Amelandse Voetbalschool is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

BEELDMATERIAAL

Alle audio- en/of visuele opnames door de Amelandse Voetbalschool gemaakt tijdens de lessen of door de Amelandse Voetbalschool georganiseerde activiteiten gemaakt, zijn eigendom van de Amelandse Voetbalschool. Door aanmelding geeft u het recht de opnames en beelden te gebruiken voor gebruik op de sociale media kanalen en website van de Amelandse Voetbalschool. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande aan de activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan de Amelandse Voetbalschool.

Amelandse voetbalschool

KvK: 88377539

BTW nr. NL004600664B02

Neem contact op via Info@amelandsevoetbalschool.nl

of via 06- 21473205 (Tjamme Valk)